Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:56
-00:46:06
+00:33:14
5775 1701
K30 : 783
254 / 326
-00:24:20
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii