Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:45:30
+00:33:50
5876 1753
K30 : 810
192 / 247
-00:23:56
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii