Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:06
-00:35:39
+00:44:20
6479 1402
66 / 72
-00:17:36
+00:33:29
01:25:13
-00:23:02
+00:55:20
6496 1561
88 / 88
+00:45:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii