Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:09
-00:42:53
+00:36:27
6324 2010
K30 : 932
279 / 327
-00:20:37
+00:29:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii