Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:06
-00:30:56
+00:48:24
7276 2663
K20 : 675
236 / 241
-00:10:11
+00:47:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii