Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:40
-00:53:22
+00:25:58
3849 788
K30 : 375
170 / 329
-00:35:01
+00:20:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii