Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:17
-00:44:45
+00:34:35
6012 1828
K30 : 844
271 / 327
-00:22:29
+00:27:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii