Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:12
-00:46:50
+00:32:30
5630 1621
K20 : 442
174 / 227
-00:25:06
+00:31:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii