Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:25
-00:42:50
+00:35:32
4945 4130
204 / 260
-00:32:01
+00:30:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii