Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:49
-00:26:26
+00:51:56
6431 1521
132 / 135
-00:16:09
+00:43:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii