Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:02
-00:47:00
+00:32:20
5591 1607
K30 : 743
235 / 324
-00:28:11
+00:26:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii