Anna Karasińska-Zdunek

PKN Orlen S.A. / PKN ORLEN S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:32
-00:52:30
+00:26:50
4136 905
K30 : 427
3 1
186 / 329
-00:34:09
+00:21:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii