Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:42
-00:45:20
+00:34:00
5911 4139
M20 : 829
135 / 162
-00:21:06
+00:34:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii