Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:38
-00:44:24
+00:34:56
6072 1862
K20 : 498
138 / 162
-00:20:10
+00:34:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii