Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:58
-00:42:04
+00:37:16
6473 4364
M20 : 882
41 / 50
-00:42:04
+00:24:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii