Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:13
-00:45:49
+00:33:31
5821 1722
K30 : 794
243 / 324
-00:27:00
+00:27:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii