Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:08
-00:43:54
+00:35:26
6165 1917
K30 : 887
256 / 324
-00:25:05
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii