Albert Białkowski

TRIpower.PL / Kancelaria Czerniakowska
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:42
-01:03:20
+00:16:00
903 841
M40 : 227
1 1
10 / 97
-00:40:48
+00:05:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii