Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:44:27
+00:34:53
6063 1856
K30 : 858
270 / 326
-00:22:41
+00:31:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii