Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:15
-00:42:47
+00:36:33
6338 4322
M30 : 1781
270 / 327
-00:35:24
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii