Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:52
-00:48:10
+00:31:10
5341 1469
K20 : 405
176 / 241
-00:27:25
+00:30:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii