Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:20
-00:40:42
+00:38:38
6638 2226
K30 : 1025
291 / 329
-00:22:21
+00:33:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii