Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:05
-00:29:10
+00:49:12
6330 4864
256 / 260
-00:10:01
+00:40:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii