Paulina Hilaruk

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:11
-00:47:51
+00:31:29
5403 1497
K30 : 692
39 23
244 / 327
-00:25:35
+00:24:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii