Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:44
-00:46:18
+00:33:02
5747 1689
K30 : 777
265 / 337
-00:36:49
+00:25:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii