Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:48:51
+00:30:29
5156 1366
K30 : 631
169 / 247
-00:27:17
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii