Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:06
-00:36:13
+00:37:25
5365 1757
K40 : 505
226 / 265
-00:27:38
+00:29:36
01:01:20
-00:48:42
+00:30:38
5190 1386
K30 : 643
238 / 337
-00:39:13
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii