Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:20
-00:48:42
+00:30:38
5190 1386
K30 : 643
238 / 337
-00:39:13
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii