Magdalena Behounek

ADAMED / Adamed
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:57:44
-00:52:18
+00:27:02
4190 928
K30 : 437
14 10
189 / 329
-00:33:57
+00:21:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii