Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:59
-00:45:03
+00:34:17
5957 1797
K30 : 831
264 / 329
-00:26:42
+00:28:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii