Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:12
-00:43:50
+00:35:30
6173 1921
K30 : 889
279 / 337
-00:34:21
+00:28:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii