Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:16
-00:21:46
+00:57:34
7407 2762
K30 : 1268
326 / 326
+00:54:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii