Katarzyna Kot

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:03
-00:34:16
+00:39:22
5575 1883
K40 : 541
907 522
237 / 252
-00:19:50
+00:30:34
01:16:08
-00:23:40
+00:45:14
6391 2236
K40 : 559
897 867
260 / 269
-00:06:01
+00:38:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii