Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:18
-00:21:44
+00:57:36
7408 2763
K20 : 693
227 / 227
+00:56:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii