SANDRA HOLUK

DEUTSCHE BANK MARATHON TEAM / Deutsche Bank Polska S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:42
-00:47:20
+00:32:00
5518 1565
K20 : 425
11 15
165 / 227
-00:25:36
+00:30:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii