Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:51
-00:45:11
+00:34:09
5935 4150
M30 : 1718
256 / 327
-00:37:48
+00:30:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii