Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:44
-00:36:18
+00:43:02
7022 2487
K30 : 1149
305 / 329
-00:17:57
+00:37:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii