Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:12
-00:49:50
+00:29:30
4912 1249
K20 : 353
151 / 227
-00:28:06
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii