Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:38
-00:47:24
+00:31:56
5498 1557
K30 : 718
242 / 329
-00:29:03
+00:26:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii