Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:12
-00:45:50
+00:33:30
5818 1720
K30 : 793
258 / 326
-00:24:04
+00:30:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii