Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:31
-00:33:31
+00:45:49
7171 2591
K30 : 1197
326 / 337
-00:24:02
+00:38:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii