Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:40
-00:43:22
+00:35:58
6252 1968
K30 : 916
282 / 326
-00:21:36
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii