Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:21
-00:43:41
+00:35:39
6199 1938
K30 : 898
281 / 337
-00:34:12
+00:28:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii