Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:01
-00:40:01
+00:39:19
6731 2284
K30 : 1043
301 / 337
-00:30:32
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii