Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:19
-00:46:43
+00:32:37
5658 1637
K30 : 756
259 / 327
-00:24:27
+00:25:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii