Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:12:31
-00:37:31
+00:41:49
6959 2443
K30 : 1128
17
302 / 327
-00:15:15
+00:34:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii