Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:46
-00:43:16
+00:36:04
6269 1976
K30 : 919
283 / 326
-00:21:30
+00:32:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii