Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:52
-00:32:10
+00:47:10
7241 2641
K30 : 1216
320 / 327
-00:09:54
+00:39:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii