Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:57
-00:50:05
+00:29:15
4849 1222
K20 : 347
73 / 116
-00:22:50
+00:25:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii