Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:44:00
+00:35:20
6150 1909
K30 : 881
274 / 327
-00:21:44
+00:27:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii