Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:44
-00:36:35
+00:37:03
5336 3596
M40 : 1183
120 / 136
-00:11:12
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii